Książka która porusza poważne problemy polskiego systemu edukacji

 Erekcja wzrostu  - Mika Sonnta

Świat współczesnej polskiej prowincji w krzywym zwierciadle przedstawiony jest w niezwykłą wnikliwością i poczuciem humoru. Wszystko jest tu karykaturą, jednak z tej zdeformowanej, pełnej świetnych literackich pomysłów, rzeczywistości, wyłania się ta, która nas otacza, według zasad której żyjemy.

 

Autorce udało się znakomicie uchwycić absurdy polskiego sytemu edukacji, ściśle związane z politycznymi decyzjami, światopoglądowymi i moralnymi przemianami. W groteskowej konwencji ukazała postawę lokalnej społeczności wobec procesów demokratyzacji, ale przede wszystkim ludzkie typy, które nadają zdarzeniom niepowtarzalnego kolorytu.

Powieść bawi (czasami znawców przedmiotu, czyli szkolnej rzeczywistości, do łez), ale też prowokuje do refleksji, zweryfikowania poglądów i uważnego rozglądania się wokół.

Polecam 98 457 982 czytelnikom w Polsce i 1 343 239 923 czytelnikom w Chinach, gwarantując wspaniałą, nie tylko, rozrywkę.